BHV brand, ontruiming en calamiteiten

BHV-Brand-Ontruiming

Training Brand, Ontruiming en Calamiteiten (BOC)
Opleiding tot BOC

Het kunnen handelen in geval van brand of calamiteiten vergt kennis, inzicht en vaardigheden. Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen in deze training.

Inhoud van de training

Brand

 • Verschillende soorten brand;
 • Blussen op de juiste manier;
 • Voorkomen van escalatie.

Ontruimen 

 • Bespreking van het ontruimingsplan;
 • Ontruimingsplan oefenen;
 • Ontruimingsplan in de praktijk;
 • Communiceren met de portofoon;
 • Overdracht aan de hulpdiensten.

Calamiteiten

 • Wat zijn calamiteiten;
 • Inschatten van de risico’s;
 • De rol van de BOC-er;
 • Omgang met derden, ramptoeristen, en de pers.

Examen
De deelnemers worden aan het eind van de training dag schriftelijk
getoetst over de opgedane kennis. Samen met praktijk-oordeel van de
trainer vormt dit de score van het BOC-examen.

Doel van de training

Deelnemers leren adequaat het voortouw te nemen in het geval van een
calamiteit.

Duur van de training

De training duurt één dagdeel.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN

 

MOGELIJK OOK INTERESSANT VOOR U:
BHV AED & EHBO
BHV Beginnende brand blussen
BHV – Herhaling
BHV Ploegleider
BHV-Basis