Bel direct 010 7370497 of vraag hier vrijblijvend informatie aan

Alleen werken en zelfredzaamheid

Medewerkers die alleen werken moeten zichzelf kunnen zelfstandig kunnen redden. Vaak kunnen zij immers niet terugvallen op de hulp van collega’s bij een calamiteit of ongeval.
Het is van belang dat zij inzicht hebben in de risico’s wanneer zij alleen werken. Zij moeten risico’s kunnen inschatten, de juiste keuzes te maken en als er onverhoopt toch een calamiteit plaats vindt, weten hoe zij hierop goed te kunnen reageren. Belangrijk daarbij is dat zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen en dat zij  weten hoe zij professionele hulp kunnen inschakelen.

Doel van de training
1)  Opfrissen van de kennis over arbeidsrisico’s bij zelfstandig werken.
2) De reglementen per risico(gebied) hoe waren ze ook al weer?
3) Veiligheid wordt weer ‘top of mind’: Veilig werken middels Last Minute Risico Analyse (LMRA).
4) Het stimuleren van de intrinsieke motivatie met als doel een meer blijvende attitude- en gedragsverbetering op het gebied van veilig werken.

Praktijkgericht
Uitgangspunt is de praktijk in het veld. We verdelen daarbij de risico’s in verschillende risicogebieden. Bij elk van de risicogebieden wordt tijdens de training de gevaren behandeld én welke regels je moet volgen.

We werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers. De leidinggevende is er immers niet om de medewerkers de hele dag ‘op de vingers te kijken’. Heel belangrijk daarbij is het expliciete respect voor de expertise en motivatie van de medewerkers in het veld. Dit maakt dat de mannen zich ‘gezien’ voelen en open over dit onderwerp willen praten.

Bronmateriaal
Bronmateriaal voor de training zelfredzaamheid zijn de Arbo catalogi en de instructies en voorschriften zoals die binnen uw organisatie gelden.

Werkwijze
We bekijken per risicogebied de risico’s in de praktijk en wat de richtlijnen op dat gebied voorschrijven.
Laat ‘de mannen en vrouwen’ maar vertellen waar ze risico’s zien en hoe ze in de praktijk daar veilig mee om gaan. Veel is daarbij al bekend, daar wordt de kennis opgefrist. Andere zaken zijn wellicht minder of niet bekend, daar zetten we de puntjes op de ‘i’.

Door het er gezamenlijk op een gestructureerde en positieve manier over te hebben ervaren de medewerkers het belang van veilig werken weer vanuit het juiste (veilige) perspectief. 

Trainingsvisie
Met een ‘opgestoken vingertje’ reglementen behandelen wekt bij de deelnemers alleen maar irritatie op. Belangrijk vinden wij daarom dat de training naast leerzaam vooral ook als leuk wordt ervaren. Zo spreek je met respect en een positieve insteek juist de intrinsieke motivatie van de medewerkers aan.

Studieduur en groepsgrootte
De training ‘Allen werken en zelfredzaamheid’ duurt één dagdeel (ochtend) van 3½ uur.
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12.

Deze info als PDF downloaden
Download hier de PDF van deze training

 

– © 2018 Van Eik training en advies – T: 010 737 04 97 –