Bel direct 010 7370497 of vraag hier vrijblijvend informatie aan

Agressie: vervolg en verdieping

Het doel van de vervolg- en verdiepingstrainingstraining is om het gevoel van veiligheid bij de medewerkers te vergroten. Ook de aan de daadwerkelijke verbetering van de veiligheid wordt binnen de training ‘Vervolg en Verdieping’ gewerkt. Kennis over agressie en ervaring met fysieke weerbaarheid en spanningscontrole geven de medewerkers concreet houvast in dreigende situaties.

De trainingen zijn logisch opgebouwd uit een evenwichtige mix van theorie, mentale vaardigheden en fysieke competenties. Het gezamenlijk inzetten van deze vaardigheden is effectief gebleken bij de de-escalatie van grensoverschrijdend gedrag.

Fysieke oefeningen in de weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te leren ervaren en te versterken, en om de verlamming door machteloosheid te bestrijden.  In de casusoefeningen wordt ook aandacht besteed aan ademhaling, weerbaar stemgebruik, een veilige houding en lichaamstaal. De casusoefeningen en methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met mentale weerbaarheid en spanningscontrole als uitgangspunt.

Opzet van de training
In de vervolg- en verdiepingstraining gaan we al hetgeen we eerder in de basistraining hebben geleerd toetsen aan de praktijk. Ook gaan we meer praktische vaardigheden ontwikkelen. We beginnen uiteraard eerst met het kort ophalen van de kennis en opgedane ervaringen uit de voorgaande training(en).

”Onder spanning vertoon je soms ander gedrag dan wat je normaliter van jezelf gewend bent.”

Hierom gaan we direct actief aan de slag met de vaardigheden omtrent het de-escaleren van jezelf. De medewerkers krijgen tools mee in hoe ze hun eigen mate van spanning kunnen beïnvloeden en verlagen. In een pittige zelfcontrole oefening (waarbij verantwoord de spanning wordt opgevoerd) kunnen ze deze actief gaan inzetten.

Oefenen met agressief gedrag 
Nu men geleerd heeft om de eigen spanning onder controle te houden en om -ook onder spanning- professionele keuzes te kunnen blijven maken, is het zaak dat we zo dicht mogelijk bij de werkelijke beleving van de agressievormen gaan zitten. Het werken met korte praktijkvoorbeelden is hier een zeer effectieve manier voor. Werkend vanuit de verschillende vormen van agressie wordt er door de acteur gedrag concreet gedrag ingezet. De medewerkers krijgen voldoende tijd om éérst te leren herkennen om welke vorm van agressie het gaat, om er vervolgens adequaat op te kunnen reageren. Bij het oefenen beginnen we uiteraard niet meteen met zwaar explosief gedrag. De acteur begint rustig en zet naar gelang de dag vordert steeds iets meer agressie in. Het geleidelijk opschalen van de oefeningen gebeurt verantwoord en naar gelang de individuele behoefte en capaciteiten van de afzonderlijke cursist.

Studieduur en groepsgrootte
De training duurt één dag van 9.00 tot 16.00 uur
De optimale groepsgrootte voor deze training is 10-12 personen
De sterk praktijkgerichte training ‘Agressie, vervolg en verdieping’ wordt bij u op locatie gegeven.

Deze info als PDF downloaden
Download hier de PDF van deze training
 

– © 2018 Van Eik training en advies – T: 010 737 04 97 –