Privacy en gegevensbescherming

Uitgangspunten en verplichtingen van Van Eik:

Van Eik training en advies heeft een strict privacy beleid. Onze websites maken daarom geen gebruik van cookies, trackers of andere manieren om uw surfgedrag te volgen.

Wij bewaren zo min mogelijk persoonlijke gegevens van onze cursisten. Uitsluitend de gegevens die wettelijk verplicht zijn om door te geven voor erkende examens (bv. RDW Code 95) worden door ons aan het examenbureau doorgegeven en daarna vernietigd.

Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met andere partijen als wij daartoe wettelijk worden verplicht, of met uw expliciete toestemmimg.

Uw persoonsgegevens worden door ons zo kort mogelijk bewaard en nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze is het toch mogelijk dat persoonsgegevens onverhoopt in verkeerde handen terecht komen. In het geval van een datalek melden wij deze volgens de bepalingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de betrokken persoon zal hiervan direct op de hoogte worden gebracht.

Uw rechten:

U heeft het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

U heeft het recht op correctie of aanpassing van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op vergetelheid (laten wissen) van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op dataportabiliteit van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op bezwaar tegen profiling van uw persoonsgegevens. (Deze techniek wordt door ons niet toegepast en is daarom niet van toepassing.)

U heeft het recht op bezwaar tegen direct marketing. (Ook deze techniek wordt niet door ons toegepast en is daarom niet van toepassing.)

Indien u een beroep doet op uw rechten zoals hierboven beschreven, dat wordt uw verzoek in principe binnen 30 dagen door ons behandeld.

Pernis-Rotterdam 25 mei 2018